Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘valencià’

Aquest vídeo explica moltes històries sobre Alacant.

Read Full Post »

Aquest vídeo explica molt bé la història dels valencians.

Read Full Post »

op

Aquesta cançó és del grup valencià Obrint Pas.

Read Full Post »

Feliu Ventura

Feliu-Ventura_Pl_Italia_Santiago_de_Chile-680x510

Aquest cantautor és valencià: escoltem-te els trets.

Read Full Post »

L’alqueria blanca

La sèrie valenciana “L’alqueria blanca”, que vam veure a classe, té moltes paraules que cal esmentar. Concretament, el capítol “El viatge de la mare”, que podem veure en aquest vídeo (clicant sobre la imatge), conté el lèxic:

 • Ací (aquí).
 • Eixir (sortir).
 • Vore (veure).
 • Deixe (deixo).
 • Volta (vegada).
 • Pareix (sembla).
 • Eixa (aquella).
 • Esta vesprada (aquesta tarda).
 • Açò (això).
 • Estiga ací (sigui aquí).
 • Xiquet (nen).
 • Hui (avui).
 • Tinga (tingui).
 • Llevar (treure).
 • La meua (la meva).
 • Prompte (aviat).
 • M’alegre (m’alegro).
 • Tal volta (potser).
 • Tirar una mà (donar un cop de mà).
 • Estos dies (aquests dies).

Alex de los Santos i Milan Enriquez

Read Full Post »

En aquest capítol del Canal 9 “En connexió” parlen d’un servei d’un ajuntament valencià que envia comunicacions al mòbil dels ciutadans. Aquests sms són en català. Algunes de les paraules d’aquest capítol que hem trobat a classe són les següents:

 • Vesprada (tarda).
 • Hui (avui).
 • Eixir (sortir).
 • Ensenye (ensenyo).
 • Ací (aquí).
 • Pareix (sembla).
 • Este dia (aquest dia).

Milan Enriquez i Alex de los Santos

Read Full Post »

En connexió: l’oratge

En aquest video, podem veure un capítol del programa de Canal 9 “En connexió”. Parlen en valencià i algunes de les paraules que hem sentit a classe són les següents:

 • Ací (aquí).
 • Bona vesprada (bona tarda).
 • Oratge (temps).
 • Hui (avui).
 • Esta zona (aquesta zona).
 • Congela(d)eta (congeladeta).
 • Faça (faci).
 • No vols que passe mai (no vols que passi mai) .
 • Pareix (sembla).
 • Estiga preparada (estigui preparada).
 • Esta vesprada ( aquesta tarda).
 • Eixir (sortir).
 • Xiquets (nens).

Milan Enriquez i Alex de los Santos

Read Full Post »

El valencià

És el dialecte sud-occidental del català. Es parla al País Valencià, on és oficial i molt popular, sobretot a les comarques litorals. La llengua és ben viva als pobles i a les petites ciutats, mentre que a les ciutats d’Alacant, València i, en menor mesura, Castelló, la seva presència és més minsa.

Fonètica:

–         Caiguda de la d intervocàlica: cremà (cremada)

–         Manteniment sistemàtic de la –r final: carrer, cantar

–         Conservació de l’oclusiva final dels grups –lt, -nt, -mp è camp, molt, cant

Morfologia:

–         Tres graus en els demostratius: este, eixe, aquell

–         1a persona del present d’indicatiu en –e

–         Imperfet de subjuntiu amb la desinència –ra, -re: cantara, cantares, perdera, perderes…

–         Reticència als hiats è creïa

Lèxic:

–         Mots propis: eixir, ferramenta

–         Arabismes: moixama, algeps, alacrà…

SUBDIALECTES

Septentrional: Igual com passava amb el tortosí, aquesta és una àrea de transició entre el català nord-occidental i el valencià. Com a trets que l’allunyen del valencià cal destacar l’emmudiment de la –r final i de l’oclusiva dels grups –lt, -nt, -mp…

Apitxat: ensordiment de les sibilants: cassa (casa); tretse (tretze); txermà (germà)…; manteniment del pretèrit perfet simple (aní, en compte de vaig anar).
Meridional: obertura d’algunes a àtones, per harmonia vocàlica.

 

Milan Enriquez i Alex de los Santos

Read Full Post »

Valencià

El valencià és un dialecte català que el parlen més de dos millons de persones al País Valencià.

El valencià va vindre de que quan Jaume I va conquerir València al 9 d’octubre dell 1233 va enviar persones de Lleida.

El valencià té les  seguentts caracteristiques:

xic=noi    xica=noia

prompte =aviat

espìll =mirall

adzucart

Read Full Post »