Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘balear’

Na Xisca i en Jaume

finca5

 • Nina.
 • S’horta.
 • Es camp.
 • Vore.
 • Me pareix bé.
 • Renou de cotxos.
 • Tenc.
 • Aigo.

Read Full Post »

finca7

A Costitx hem sentit:

 • Sa cooperativa.
 • Nin.
 • Al·lot.
 • Doblers.
 • Ses cabres.
 • Ses gallines.
 • Pajarito.

Read Full Post »

finca2

A Jornets vam sentir paraules i expressions com:

 • Sa finca.
 • Sa famili.
 • Ses oliveres.
 • S’oli.
 • Vos deix.
 • Disfrut.
 • Conservam.

Read Full Post »

El mallorquí

 

El mallorquí (balear) és un dialecte oriental del català que es parla a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. La llengua catalana hi va ser duta per repobladors del Rosselló i l’Empordà, la qual cosa explica la seva inclusió dins del bloc oriental. No obstant, com a conseqüència del seu aïllament geogràfic, aquest dialecte ha conservat nombrosos arcaismes, perduts en altres zones del domini lingüístic, i ha arribat a desenvolupar innovacions fonètiques peculiars.

 

Fonètica:

         Presència de la vocal neutra en posició tònica.

         Les vocals a i e, en posició àtona, conflueixen en vocal neutra. Aquesta vocal, però, quan va a final d’un mot esdrúixol, desapareix è històri(a)

         Les vocals o i u, en posició àtona, conflueixen en u a Eivissa, Menorca i Sòller, però no a la resta de l’illa de Mallorca.

         Ieisme è veia (vella); conii (conill)

         Manteniment de l’oclusiva final en els grups –lt, -nt è malalt, pont

         No es pronuncia la –r final, fins i tot en els monosíl·labs è canta(r), co(r)

 

Morfologia:

         Ús molt viu de l’article salat è es, s’, sa, sos, ses

         La 1a persona del present d’indicatiu no té desinència è parl, cant (parlo, canto)

         Ús de les formes plenes dels pronoms febles davant del verb è mos estimem; d’altra banda, quan els pronoms van darrere del verb, reben l’accent è comprar-té

 

Lèxic:

         Mots propis: al·lot, ca o cus, moix, capell, nin, horabaixa…

         Variants formals: cotxo (cotxe), sebre (saber)

Read Full Post »

Eivissenc

En aquest video sentim un home que parla eivissenc (balear).

Read Full Post »