Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘alguerès’

L’alguerès

L’alguerès és un dialecte oriental del català que es parla a la ciutat de l’Alguer, al nord-oest de Sardenya (Itàlia). Recentment, ha estat reconegut com a llengua minoritària per la República italiana. Té força influències de l’italià, el sard i el castellà. Com a conseqüència del seu aïllament geogràfic, és freqüent trobar arcaismes.

Fonètica:

– Les vocals a i e àtones, en compte de confluir en vocal neutra, ho fan en a. Les vocals o i u àtones, per la seva banda, conflueixen en u.

– r + consonant esdevé l è gelmana (germana)

– d i l intervocàliques (i també el grup dr) esdevenen r è vira (vida), ruró (rodó), farí (fadrí)…

Morfologia:

–         La 1a persona del present d’indicatiu no té desinència è parl, cant (parlo, canto)

–         Article amb formes medievals è lo, los

–         Possessius è mia, tua, vostro, d’ellos, nostra, vostra, d’elles.

–         Imperfets d’indicatiu è valeva (valia), cosiva (cosir)

Lèxic:

–         Sardismes i italianismes: anca (cama), molendo (ase), sidaro (tresor), alora (llavors), presto (prompte), pranzo (dinar)…

–         Influència de l’italià en mots propis: pomata (tomata + pomodoro).

Read Full Post »

L’alguerès

Podeu trobar informació general sobre aquest dialecte del català en la pàgina

 http://webs.racocatala.cat/cat1714/llengua/d-04.htm

Escolteu al cantautor alguerès Claudio Sanna:

Ara podeu veure un video de l’alcalde de l’Alguer, Marco Tedde:

Read Full Post »